top of page

-טיפולים-

הוראה מותאמת

אסטרטגיות למידה

אימון אישי

אימון אישי

Anchor 1

אימון המיועד לילדים, נוער ומבוגרים אשר מאובחנים עם הפרעת קשב וריכוז או שחווים קשיים בתחום הקשב. מתוך עבודה של שנים בלווי אישי ומקצועי ומתוך למידה והתמחות ניתן לראות כי אחד המאפיינים המלווים את הפרעת הקשב הינם תהליכי ארגון נמוכים (המוגדרים אף כקשיים ייחודיים בפונקציות הניהוליות). קשיים אלו משליכים על תהליכי הארגון בבית, בחיי היום יום, בעבודה, בלמידה, גורמים למוסחות רבה, תחושה להעדר הצלחה, אכזבה ותחושה להעדר מסוגלות. האימון נועד לבנייה של התהליכים אשר אינם מגיעים לבשלות באופן אוטומטי. יצירת אסטרטגיות ייחודיות המותאמות לפרט, תחילה תוך ליווי ואחזקה ומתוך רצון במהלך התהליך להגיע להפנמה של האסטרטגיות ופעולות עצמאיות ללא צורך בתווך.

אסטרטגיות למידה

Anchor 2

מתוך התהליך של האימון האישי, קשיי הארגון והתארגנות, ניתן לראות קושי זה בהתארגנות ללמידה. ישנם מצבים שהקושי הינו כללי ומתוך האימון  האישי ניצור גם את אסטרטגיות הלמידה וישנם מצבים שהצורך הינו ספציפי יותר. קושי זה עלול ללוות את הלמוד מתחילת דרכו, כאשר נדרש לרמות הגבוהות של הבנת הנקרא וליכולת ההבעה ובא לידי ביטוי ביתר שאת לקראת מבחני הבגרות. הקושי ניכר בארגון החומר, ביכולת הזכירה, ההפנמה, ביכולת להבחין בין עיקר וטפל, בארגון הזמן לקראת המבחן, במיקוד השאלה וביכולת ההבעה בכתב. תהליך הלמידה המשותפת בודק תחילה את אופן הלמידה, מתאים את הדרך ללומד והרצון הינו ליצור הפנמה של האסטרטגיה על כלל המבחנים, בעיקר רבי המלל.

הוראה מותאמת

Anchor 3

ההוראה המותאמת באה לנסות ולהתאים שיטות הוראה אחרות על רקע קושי. המותאם הינו לצורכי הילד והצורך הינו על רקע של קשיים החל מרכישת תהליכי הקריאה, הכתיבה, הבנת הנקרא וההבעה בכתב. הרצון הוא לשנות את אופן ההוראה על פי חוזקות הילד, ללוות אותו לרכישה תקינה של מיומנויות הבסיס בלמידה.

0523-790912

bottom of page